Club van € 25,-

€ 25,00

Draagt u onze vereniging een warm hart toe?
Wordt dan lid van De Club van € 25,-

De Club van € 25,- is een groep mensen/bedrijven die op vrijwillige basis jaarlijks een bedrag van minimaal 25 euro doneren aan de ijsvereniging ten behoeve van onderhoud clubgebouw, aanschaf materialen en bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten.

Wilt u meer doneren? Geeft u dit dan aan in het opmerkingenveld