Lid worden? Kies uw kaart en wij regelen de rest


Wij bieden verschillende lidmaatschapskaarten aan:

De Gezinskaart: Kaart voor volwassenen en gezinnen met thuiswonende kinderen voor € 10,00
(in de voorverkoop tot 1 december, daarna €12,50)

(aan de baan als we open zijn ook € 12,50)

De Donateurskaart: Schaatst u niet, maar draagt de ijsbaan wel een warm hart toe?  U kunt donateur worden voor een bedrag van € 5,- / € 10,- /
€ 15,- / € 20,- / € 25,- per jaar.

Dagkaart aan de kassa:
Een losse kaart voor 1 dag kost:
€ 1,50 voor kinderen tot 18 jaar
€ 2,50 vanaf 18 jaar

De Club van € 25,-
Heeft u ook zulke mooie herinneringen aan onze ijsbaan en wilt u deze graag behouden en steunen?
Wordt dan lid van De Club van € 25,-
De Club van € 25,- is een groep mensen/bedrijven die op vrijwillige basis jaarlijks een bedrag van minimaal 25 euro doneren aan de ijsvereniging t.b.v. onderhoud, aanschaf nieuwe materialen en het organiseren van activiteiten.
Kijk voor alle info bij De Club van € 25,-

Het lidmaatschap en donateurschap geldt tot wederopzegging.
Uw gegevens zullen bij ons in het ledenbestand worden opgenomen. Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om, dit hebben wij ook vastgelegd in onze Privacyverklaring

Ieder jaar in oktober/november komen wij bij u langs met de lidmaatschapskaarten voor het nieuwe seizoen.
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dat kan schriftelijk of per email op ijsbaanzuidbroek@hotmail.com voor 1 september voorafgaand aan het nieuwe schaatsseizoen. Het correspondentieadres is: Beatrixlaan 16, 9636 BH Zuidbroek 

Gezinskaart

€ 12,50

Gezinskaart

€ 12,50

Kaart voor volwassenen en gezinnen met inwonende kinderen 

Donateurskaart

€ 5,00

Donateurskaart

€ 5,00

Niet schaatsen, maar draagt u ons wel een warm hart toe? 
U kunt donateur worden voor een bedrag vanaf € 5,- per jaar.
Wilt u meer doneren, vult u dan het gewenste bedrag in bij het opmerkingenveld.

Kent u het Meedoenfonds van de Gemeente Midden-Groningen al?

Wilt u lid worden, maar heeft u een te klein budget?
Wellicht is het Meedoenfonds van de gemeente Midden Groningen iets voor u. 
Dit fonds is bedoelt voor: